Aplikuj

PAMIĘTAJ! Wysyłając do nas dokumenty aplikacyjne, koniecznie należy umieścić w nich klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celu realizacji procesów rekrutacyjnych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.
Zapoznaj się z Polityką Prywatności